f
Imieniny: Franciszka, Loretty, Poli | Data: 10.10.2015

Miasta partnerskie

opublikowano: 2014-08-12 08:58:42

Aktualności


Projekty dotacyjne
opublikowano: 2014-07-01 07:32:15

Temat:

Projekty dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Treść:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projektach:

"Biznes-Start"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatów janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, lubartowskiego, świdnickiego  zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Oferta:

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe

Wsparcie finansowe– środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna                    w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 42 uczestników / uczestniczek projektu.

Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

- doradztwa specjalistycznego podstawowego

- podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości

700  zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 10 lipca 2014 roku do 17 lipca 2014 r.

Formularz rekrutacyjny można pobrać ze strony Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:

http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/1821-projekt-biznes-start

 

   "50 plus biznes"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 50 lat i zamieszkują na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, chełmskiego, bialskiego, parczewskiego, lubartowskiego, świdnickiego, włodawskiego, radzyńskiego, oraz Miasta Biała Podlaska i Miasta Chełm zainteresowanych założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Oferta:

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

Podstawowe wsparcie doradczo – szkoleniowe

Wsparcie finansowe– środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna                    w wysokości do 32 000 zł/osobę dla 42 uczestników / uczestniczek projektu.

Wsparcie pomostowe udzielane w formie:

- doradztwa specjalistycznego podstawowego

- podstawowego wsparcia pomostowego - podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości

650  zł/miesiąc wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Rekrutacja kandydatów do projektu planowana jest w okresie lipiec-sierpień 2014 r.

Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładny termin rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji i w biurach projektu po uzyskaniu akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

 http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/projekty/1867-projekt-50-plus-biznes

 

Nabór prowadzi Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Kraśniku: ul. Lubelska 58a, II Piętro, 23-200 Kraśnik, tel. 81-825-16-16, e-mail:  m.plawiak@fundacja.lublin.pl

Osoba do kontaktów - Koordynator Lokalny : Małgorzata Pławiak

Zapraszamy !

więcej
Podziękowanie
opublikowano: 2014-06-30 08:29:18

więcej
Punkt konsultacyjny
opublikowano: 2014-06-30 08:27:12

więcej

Filtruj:

X